การสอบออนไลน์

(ส่วนภูมิภาค)

ขั้นตอนการปฏิบัติในสอบออนไลน์ส่วนภูมิภาค

การเตรียมตัวเข้าห้องสอบ

ตัวข้อสอบและคำสั่งจะปรากฏอยู่ใน "งานของชั้นเรียน" (Classwork)

เอกสารยืนยันตัวตน

โปรแกรม (software)

อุปกรณ์ Hardware

การยืนยันตัวตน จะมี 4 งาน

การยืนยันตัวตน 1

การยืนยันตัวตน 1 ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ขอให้นักศึกษาส่งเอกสาร ต่อไปนี้

การยืนยันตัวตน 2

การยืนยันตัวตน 2 ภาพถ่ายนักศึกษาถือบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้คู่กับใบหน้าตรงของนักศึกษา

การยืนยันตัวตน 3

การยืนยันตัวตน 3 เอกสารประจำตัวนักศึกษา ส่งภาพถ่ายด้านหน้าขนาดใหญ่ของบัตรนักศึกษา โดยไม่มีอะไรปิดบัง หรือ

การส่งข้อสอบ

ในการส่งคำตอบของวิชาที่สอบแบบอัตนัย ที่กำหนดให้นักศึกษาต้องส่งไฟล์กระดาษคำตอบเป็น pdf นักศึกษาสามารถใช้กล้องถ่ายภาพของโทรศัพท์ถ่ายภาพด้วยโปรแกรมที่สามารถแปลงรูปภาพ และนำภาพหลายๆ ภาพมาต่อกันเป็นไฟล์ pdf ไฟล์เดียว ซึ่งโทรศัพท์บางรุ่นอาจมีคุณสมบัตินี้ในระบบของโทรศัพท์ เอง และมีโปรแกรมหลายโปรแกรมที่มีความสามารถดังกล่าว นักศึกษาสามารถเลือกใช้ได้ตามความถนัด ในที่นี้จะนำวิธีการใช้ โปรแกรม Microsoft lens มาแนะนำ เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ดาวน์โหลดติดตั้งได้ฟรี และมีวิธีการใช้ที่ค่อนข้างง่าย ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในการส่งคำตอบในการสอบออนไลน์ หมายเหตุ นักศึกษาจะใช้โปรแกรมใดก็ได้

การส่งข้อสอบ

ข้อสอบแบบอัตนัย ให้นักศึกษาเขียนคำตอบในกระดาษขนาด A4 แบบมีเส้น โดยเขียนเพียงด้านเดียว ส่วนของหัวกระดาษ ให้ระบุ ศูนย์สอบ รหัสวิชา รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุลนักศึกษา วันที่สอบ คาบที่สอบ หมายเลขหน้า / จำนวนหน้า โดยเขียนทุกๆ หน้าของกระดาษคำตอบ (ตามตัวอย่างจากไฟล์ที่แนบมาด้านล่างนี้)

ตารางสอบ ภาค 2 ปีการศึกษา 2563

วีดีโอแนะนำ

การสมัคร Gmail

การเปลี่ยนชื่อ

การส่งงานใน Classroom

การส่งข้อสอบ

การส่งข้อสอบอัตนัย

การใช้งานหน้าเว็บไซต์ inform.ru.ac.th

การเข้าสอบซ้ำซ้อน

X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com