การแจ้งจบหลักสูตร ปริญญาตรี

เมื่อนักศึกษาสอบผ่านครบทุกกระบวนวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรแล้วให้ดำเนินการแจ้งจบตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การแจ้งจบ

เอกสารสำคัญอื่น ๆ

  • สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ขอให้ส่งซองจดหมาย จ่าหน้าถึงตนเอง พร้อมติดแสตมป์เพื่อจะได้แจ้งผลการขอจบหลักสูตรฯ ให้ทราบ
  • ถ้านักศึกษาลืม กากบาท “ขอจบการศึกษา” ติดฝ่ายตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล เพื่อชำระค่าปรับ โทรสอบถามได้ที่ 02 310 8626

ภาวะการมีงานทำ

เมื่อบันทึกภาวะการมีงานทำเสร็จแล้วให้ capture หน้าจอและพิมพ์ออกมา

ตรวจสอบเลขสภาฯ

หลังจากส่งเอกสารแล้วประมาณ 1 เดือน นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการแจ้งจบผ่านเว็บไซต์ได้ http://approve.ru.ac.th/ เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วให้นักศึกษาดำเนินการขั้นตอนที่ 2 ต่อได้เลย

ส่งเอกสารแจ้งจบไปยังคณะ

คณะ..............................
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

ขั้นตอนที่ 2 การขึ้นทะเบียนบัณฑิต

หลังจากส่งเอกสารแจ้งจบการศึกษาให้คณะแล้วประมาณ 1 เดือน นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการแจ้งจบผ่านเว็บไซต์ได้ http://approve.ru.ac.th/ เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วให้นักศึกษาดำเนินการขั้นตอนที่ 2 ต่อได้เลย

ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนบัณฑิต

หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

X

sexy blue film bf

give me sex video

bozporn.xyz tweensexxx.xyz pornvixx.xyz telexporn.xyz akü yol yardım güllübağlar çekici

xnxx xvideos
xxx bf video
hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn
sextresxxx
freexvideotubes
fastmobiporn adultpornmovie
thebestpornosite

sexporntubexxx

telexxxporn
bozpornxxx

freexxxvideosporn

pornvixxx xxxsextresxxx

pornvixxx

fullteenporno

xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
telexxxporn

xxxsextresxxx

bozpornxxx

xxxvideostuber

pornvidwatch
tweensexxx
sexmagporn
fastmobilesporn

sexporntubexxx

shree devi xxx image freexxxvideosporn