การแจ้งจบหลักสูตร ปริญญาตรี

เมื่อนักศึกษาสอบผ่านครบทุกกระบวนวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรแล้วให้ดำเนินการแจ้งจบตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การแจ้งจบ

เอกสารสำคัญอื่น ๆ

  • สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ขอให้ส่งซองจดหมาย จ่าหน้าถึงตนเอง พร้อมติดแสตมป์เพื่อจะได้แจ้งผลการขอจบหลักสูตรฯ ให้ทราบ
  • ถ้านักศึกษาลืม กากบาท “ขอจบการศึกษา” ติดฝ่ายตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล เพื่อชำระค่าปรับ โทรสอบถามได้ที่ 02 310 8626

ภาวะการมีงานทำ

เมื่อบันทึกภาวะการมีงานทำเสร็จแล้วให้ capture หน้าจอและพิมพ์ออกมา

ตรวจสอบเลขสภาฯ

หลังจากส่งเอกสารแล้วประมาณ 1 เดือน นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการแจ้งจบผ่านเว็บไซต์ได้ http://approve.ru.ac.th/ เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วให้นักศึกษาดำเนินการขั้นตอนที่ 2 ต่อได้เลย

ส่งเอกสารแจ้งจบไปยังคณะ

คณะ..............................
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

ขั้นตอนที่ 2 การขึ้นทะเบียนบัณฑิต

หลังจากส่งเอกสารแจ้งจบการศึกษาให้คณะแล้วประมาณ 1 เดือน นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการแจ้งจบผ่านเว็บไซต์ได้ http://approve.ru.ac.th/ เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วให้นักศึกษาดำเนินการขั้นตอนที่ 2 ต่อได้เลย

ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนบัณฑิต

หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

Download แบบคำร้อง

X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com