นิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 2

Update ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จ.กาญจนบุรี รุ่นที่ 2

“ห่างไกลไม่ห่างกัน”

🙏ต้องขออภัยในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบ เนื่องจากสถานการณ์COVID-19 ยังไม่คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น 📚ทางสำนักงานฯได้พยายามอย่างสุดความสามารถในการบริการนักศึกษาในช่วงสถานการณ์แบบนี้รบกวนนักศึกษาลองหาวิธีการช่วยอีกทางก่อนสอบนี้ 📣เราจะใช้เกณฑ์เดียวกันกับสอบไล่ส่วนกลาง 👀 ดังนั้น เวลาที่แจ้งไว้ จะไม่ตรงกับเวลาสอบของโครงการ 💢 ให้ยึดเวลาสอบตามประกาศของโครงการตนเองนะคะ นักศึกษาไม่ต้องกังวลนะคะ อะไรที่สามารถยืดหยุ่นได้ทางสำนักงานฯจะรีบดำเนินการโดยทันที

ข้อมูลเพิ่มเติม

  1. ถ้าเกิดปัญหาจากระบบ ในขณะสอบ สัญญาณหลุดขณะทำข้อสอบ ให้รีบเข้าร่วมอีกครั้ง หรือโทรแจ้ง กก.ประจำห้องสอบ ตามเบอร์ติดต่อที่ให้ไว้ ตามข้อปฏิบัติที่ 6 ค่ะ
  2. การเข้าร่วมระบบใหม่อีกครั้งสามารถกระทำได้ กก.คุมสอบจะตอบรับให้เข้าร่วมอีกครั้งในทันที (นศ.ประมาณ 20 คนต่อ 1 ห้องสอบ)
  3. การให้เวลา 15 นาที เพียงพอที่จะกรอกข้อมูลส่ง ซึ่งทางสำนักงานฯได้ทดสอบระบบนี้ มาแล้ว (เมื่อครั้งการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา กับผู้สมัครสอบจำนวน 306 คน)

วิธีการสอบไล่ออนไลน์

ตัวอย่างข้อมูลที่ผู้สมัครต้องศึกษาเพิ่มเติม รบกวนให้ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น ในการเข้าสอบดังนี้

  1. Google Meet ใช้เป็นห้องสอบ
  2. CamScanner ใช้ถ่ายรูปส่งไฟล์ข้อสอบ เป็นไฟล์ PDF
  3. ** (หรือใช้ แอพลิเคชั่นไหนก็ได้ที่ บันทึกแบบ .PDF ได้ตามสะดวก)

หน้าเว็บไซต์ google from

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

X