ข่าวประชาสัมพันธ์ – ramkanchanaburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปริญญาตรี

Read More »

ลงทะเบียนเรียน ภาค 2 ปี 2562

ลงทะเบียนเรียน ภาค 2 ปีการศึกษา 2562 นักศึกษาเก่ารหัส 55-62 ระหว่างวันที่ 16 – 18 พ.ย. 2562 ณ. สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี เวลา 08.30 – 16.30 น.

Read More »

ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร 2562

เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงอยู่ในปีการศึกษา 2562 เป็นผู้เกิด พ.ศ.2538 – 2542 และยังไม่เคยทำการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการไว้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหง

Read More »
X