สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันนี้ (11 ก.ค.61) ที่ ศาลา 60 พรรษามหาราช อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี นายบวรศักดิ์ วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมพิธีฯ

X