วันสถาปนามหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมพิธีบวงสรวง เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 47 ปี
ณ สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี วันจันทร์ที่ 26 พ.ย. 2561 เวลา 07.56 น.

X