ประชุมการจัดงานพิธี

“วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี 2561

โดยมี นายอำเภอบ่อพลอย เป็นประธานกรรมการ และปลัดเทศบาลตำบลบ่อพอลย เป็นกรรมการและเลขานุการ
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561

X