โครงการรดน้ำขอพร

วันที่ 21 เมษายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี
นักศึกษา เจ้าหน้าที่สาขาฯ เข้าร่วมกันรดน้ำขอพร ผู้บริหารฯ

 

X