โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี ร่วมกับนักศึกษาโครงการนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่7 ร่วมกันทำ “โครงการนิติศาสตร์รามคำแหง รุ่น7 จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ” ขึ้นในวันที่ 22 กันยายน 2561 ณ บริเวณลานพระบรมราชานิสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช นำโดย พ.ต.อ.ศุภิฏพงศ์ ภักดิ์จรุง ประธานรุ่น และนายนันทภัค ไม้หอม หัวหน้าสำนักงานสาขาฯ จ.กาญจนบุรี โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้นักศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของการเป็นจิตอาสา ร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นสถานศึกษาของตน เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม สร้างจิตสำนึกในการให้บริการสาธารณะ ทำความดีด้วยหัวใจ เป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการทั้งสิ้น 55 คน การดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

X