การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ปีการศึกษา 2560-2561 รุ่นที่ 44

ระหว่างวันที่ 18 - 21 มี.ค. 2562

ฝึกซ้อมใหญ่ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (ส่วนกลาง)

ระหว่างวันที่ 11 - 14 มี.ค. 2562

แผนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

X