ขอเปลี่ยนที่อยู่

นักศึกษาสามารถแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ได้ในวันที่มาลงทะเบียน หรือ ดำเนินการเองโดย Download แบบฟอร์มและส่งเอกสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนบสำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด

แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ส่งเอกสารไปที่

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา
อาคาร สวป. ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
10240

ไฟล์แนบ

เปลี่ยนที่อยู่

X