ตารางเรียนผ่านดาวเทียม

การบรรยายผ่าน Youtube

นักศึกษาสามารถเข้าฟังการบรรยายจากอาจารย์ผู้สอนได้ทุกทีผ่าน Youtube Live ตั้งวันจันทร์-ศุกร์ (ตั้งแต่ วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 – วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561) ได้ทุกวันตามเวลาในตารางบรรยาย ดูรายวิชาการบรรยายได้จาก ปุ่มด้านล่างนี้

X