งดสอบ ศูนย์สอบ
จังหวัดนครปฐม (ช่วงที่ 2)

ภาคเรียนที่ 1 ปี 2563

วันที่ 26 - 27 ธ.ค. 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดให้มีการสอบของนักศึกษาส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปี 2563 ในวันที่ 12 – 13 และ 26 – 27 ธ.ค. 2563 ณ ศู่นย์สอบส่วนภูมิภาค ทั้ง 41 ศูนย์สอบ นั้น

เนื่องจาก สถานการ์การระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากอย่างรวดเร็ว ทำให้จังหวัดที่มีพื้นที่ติดกัน ได้แก่ จังหวัดนครปฐมออกประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 88/2563 เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)โดยให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2564

จากประกาศจังหวัดนครปฐมดังกล่าว ทำให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถใช้สถานที่ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นสถานที่สอบในวันที่ 26 – 27 ธ.ค. 2563 ได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงให้งดการสอบศูนย์สอบจังหวัดนครปฐม ในวันที่ 26 -27 ธ.ค. 2563 และให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาค 1 ปี 2563 ซึ่งระบุศูนย์สอบจังหวัดนครปฐมสามารถลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค 1 ปี 2563 โดยไม่คิดค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการสอบ

ปฏิทินการศึกษา

Download

X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com