รูปแบบการเรียนการสอน

ศึกษาด้วยตนเองโดยการอ่านหนังสือ
ฟังบรรยายสดผ่าน CyberClassroom (บรรยายสด วัน จันทร์ – ศุกร์ วิชาตามตารางเรียนของภาคเรียนนั้น ๆ )
ฟังบรรยายสรุป CyberClassroom (บรรยายสรุป วันเสาร์ – อาทิตย์ วิชาตามตารางเรียนของภาคเรียนนั้น ๆ)
ฟังวีดีโอการบรรยายย้อนหลังที่ www.m-learning.ru.ac.th

การเตรียมตัว

Download ตารางเรียน
ตารางบรรยายวันธรรมดา จันทร์ – ศุกร์
ตารางบรรยยสรุป วันเสาร์ – อาทิตย์

เริ่มบรรยาย

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

29 พ.ย. 2566 ถึง 5 มี.ค. 2567 (วันจันทร์ – ศุกร์)
2 ธ.ค. 2566 – 17 มี.ค. 2567 บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ (วันเสาร์ – อาทิตย์)

Link ที่เกี่ยวข้อง

Cyber Classroom RU
RU Course on Demand (M-Learning)
Scroll to Top