หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายในมหวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องที่นักศึกษาควรทราบ เพื่อติดต่อประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น การลงทะเบียนเรียนต้องติดต่อที่ สวป., การเทียบโอนหน่วยกิตติดต่อที่คณะ, การทำบัตรนักศึกษาติดต่อที่ฝ่ายทำบัตร เป็นต้น.

คณะต่าง ๆ

เป็นเว็บไซต์ของคณะที่เปิดสอนในส่วนภูมิภาค เพื่อติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของคณะ หรือติดตามงาน เช่น ปรึกษาเรื่องการเทียบโอนหน่วยกิต, สอบถามเรื่องหลักสูตร, การแจ้งจบการศึกษา เป็นต้น

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.)

เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายทะเบียนเรียนต่าง เช่น การลงทะเบียนเรียน, การบอกเลิกบอกเพิ่มกระบวนวิชา, การขอ Transcript, การขอหนังสือสำคัญต่าง ๆ , การทำบัตรนักศึกษาใหม่, แจ้งเปลี่ยนที่อยู่, ปฎิทินการศึกษา, และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

e-service

e-service เป็นระบบที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถเช็คผลสอบได้โดยนับจากวันสอบวันสุดท้าย 45 วัน (ไม่นับวันหยุด) ตรวจสอบผลการเรียนผ่านเว็บไซต์ e-Services http://beta-e-service.ru.ac.th พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน, บอกเลิก – บอกเพิ่มกระบวนวิชา (ดำเนินการตามกำหนดการที่มหาวิทยาลัยกำหนด), เช็คเลขที่นั่งสอบ (ก่อนสอบประมาณ 1 สัปดาห์)

เว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานักศึกษาควรเข้าดู เช่น มีคำถาม-มีคำตอบ เป็นเว็บไซต์ที่ให้คำปรึกษาที่ถูกต้องจากส่วนกลาง, ภาวะการมีงานทำ สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาต้องเข้ากรอกข้อมูลที่เว็บไซต์นี้ เป็นต้น

X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com