Homepage

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี และ Pre-Degree

ภาค 1 ปีการศึกษา 2566
รอบที่ 2 วันที่ 29 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2566

โครงการศึกษา นิติศาสตร์
ภาคพิเศษ รุ่น 12

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระหว่าง วันที่ 1-30 พ.ค.2566

ลงทะเบียนเรียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2566

ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาปริญญาตรี (ส่วนภูมิภาค)
ทางอินเทอร์เน็ต www.iregis2.ru.ac.th
และ Application RU REGION
ภาค 1 ปีการศึกษา 2566
ระหว่างวันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566 สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าย้ายสถานศึกษา (เปลี่ยนระดับการศึกษา) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ขึ้นไป ที่ยังไม่เคยกู้ยืมที่ ม.รามคำแหง (ทั้งส่วนกลางและสาขาวิทยบริการฯ)

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหาร
ประเภทเลื่อนชั้น – ซ้ำชั้น (นักศึกษาวิชาทหารเก่าสังกัดมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ)
ประจำปีการศึกษา 2566

บัตรนักศึกษา

	มหาวิทยาลัยรามคำแหง แจ้งการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา สำหรับผู้ที่สมัครเป็นนักศึกษา ภาค 1/2556, ภาค 2/2565 และผู้ที่ยื่นเรื่องทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 เป็นต้นมา สามารถขอรับบัตรโดยให้ธนาคารจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ไม่ต้องเดินทางมารับบัตรด้วยตนเองที่ธนาคาร
	เมื่อนักศึกษาสมัครเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเรียบร้อยแล้ว จะได้รับรหัสนักศึกษาเพื่อให้เข้าไปตรวจสอบรายชื่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา จากนั้นให้ตรวจสอบชื่อและนามสกุลหากปรากฎในระบบแล้วให้ดำเนินการขอออกบัตรเดบิตในแอฟพลิเคชัน  SCB EASY โดยนักศึกษาจะต้องกดรับบัตรภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในเว็บไซต์
	หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่ "หน่วยบัตรประจำตัวนักศึกษา โทร. 02-310-8605, 02-310-8000 ต่อ 4825 ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร.02-777-7777

ผลการเทียบโอน

นักศึกษาคณะบริหารธุริจที่สมัครเรียนทาง online และใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 – 2565 สามารถตรวจสอบผลการเทียบโอนได้จากรายชื่อด้านล่างนี้ หากพบรายชื่อนักศึกษาสามารถติดต่อขอรับไฟล์ผลการเทียบโอนได้ที่ LINE ID : @rukan

การฟังคำบรรยาย, การดูตารางเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาที่เปิดสอนปัจจุบัน

ปฏิทินการศึกษา

สิ่งที่นักศึกษาควรทราบ

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี
เลขที่ 99/9 ม.1 ต.บ่อพลอย
อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
14.311946, 99.519019

LINE ID: rukan

กดที่ logo line

ติดต่อสอบถาม

034 581 009, 034 581 090
www.kan.ru.ac.th
LINE ID : @rukan
Facebook : rukanburi

X