กดอ่านรายละเอียด
  ปรัชญา : ขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนางานบริการ สืบสานศิลปวัฒนธรรม นำความรู้สู่ชุมชน  
 
+++ เมนูหลัก
-> นโยบาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
-> สัญลักษณ์ มหาวิทยาลัย
-> แผนที่ การเดินทาง
-> แนะนำที่พัก ห้องพัก /รถยนต์ตู้เดินทาง
-> Km การจัดการความรู้
-> ประมวลภาพกิจกรรม 2556

++ เว็บไซด์บริการนักศึกษาปริญญาตรี++

+ ตำรา อิเล็คทรอนิกส์
+
หนังสือเสียงอีเล็คทรอนิกส์
+ e - Testing
+ บรรยายสด ปริญญาตรี
+ ดูวีดีโอ คำบรรยาย (ดูย้อนหลังได้)
+ สื่อการสอนสำหรับผู้พิการทางหู
+
e- Learning
+ ทุนการศึกษา (กยศ.)
++ เช็คผลการเรียน Online ++
+ ผลการเรียน ปริญญาตรี Online
+ ผลการเรียน ปริญญาโท Online
+ ส่งรายงาน Online ปริญญาโท กดที่นี่
++สาขาวิทยบริการฯ ทั่วประเทศ++
- วิทยบริการฯ ทั่วประเทศ
กดอ่าน
หมวดนักศึกษา
รวมประกาศ ปริญญาโท  
แหล่งรวมข้อมูล ที่จำเป็นต่อระบบการเรียนการสอนในระดับชั้นปริญญาโท หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ในปริญญาโททุกชั้นปี กระทู้ล่าสุด โดย Admin
รวมประกาศ ปริญญาตรี  
แหล่งรวมข้อมูล ที่จำเป็นต่อระบบการเรียนการสอนในระดับชั้นปริญญาตรี หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ในปริญญาตรีทุกชั้นปี กระทู้ล่าสุด โดย Admin
มุมดาวโหลด
มุมดาวโหลดเอกสาร _ แบบฟอร์มการขอใช้บริการ  
แบบฟอร์มสำหรับการขอใช้บริการ ประเภทต่าง ๆ เช่น ขอลาหยุดเรียน ใบคำร้อง ขอใบรับรอง ขอย้ายสาขาฯ ขอเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล เป็นต้น กระทู้ล่าสุด โดย Admin
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี (บ่าย)
21 กุมภาพันธ์ 2557
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (เช้า)
21 กุมภาพันธ์ 2557
พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรรุ่นที่ 39
ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรี
15 กุมภาพันธ์ 2557
จัดซุ้มประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
13 กุมภาพันธ์ 2557
จัดซุ้มประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
7 กุมภาพันธ์ 2557
กิจกรรมแนะแนวประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ในจังหวัดกาญจนบุรี
ระหว่าง มกราคม 2557 - กุมภาพันธ์ 2557

ดับไฟป่าและทำแนวป้องกันไฟ
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรี 30 มกราคม 2557
30 มกราคม 2557

ผู้บริหารสาขาฯ รศ.บุเรง ธนะพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบนักศึกษา
และแนะนำมหาวิทยาลัย
วันที่ 25 มกราคม 2557

พีธีถวายราชสักการะวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 17 มกราคม 2557

กิจกรรมพัฒนา ซ่อมถนนทางเข้ามหาวิทยาลัย
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรี 8 มกราคม 2557
วันที่ 8 มกราคม 2557

กิจกรรมขึ้นทะเบียนนักศึกษาปริญญาโทคณะนิติศาสตร์ รุ่น1
ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 5 มกราคม 2557
ติดตั้งปั้มน้ำ เตรียมรับมือภัยแล้ง
ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 19 ธันวาคม 2556
ทาสี ปรับปรุงป้ายมหาวิทยาลัย
ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 19 ธันวาคม 2556
ประชุมเตรียมงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2556
ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 18 ธันวาคม 2556
ศึกษาดูงาน ไร่ผสมผสาน ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ของคุณสมหวัง เอกปัชชา
ณ บ้านบึงหัวแหวน ต.บ่อพลอย อ.บ่อพอลย จ.กาญจนบุรี
17 ธันวาคม 2556
ผู้บริหารเข้าพบ ผอ.กองงานช่อง เทศบาลตำบลบ่อพลอย เพื่อปรึกษาเรื่องซ่อมถนนทางเข้ามหาวิทยาลัย
ณ เทศบาลตำบลบ่อพลอย
12 ธันวาคม 2556
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 12-13 ธันวาคม 2556
  ดูภาพกิจกรรมอื่น ๆ ตลอดทั้งปี.2557.....
++ ข่าวสาร ++ จากบัณฑิตวิทยาลัย
+++ บริการข้อมูลเปิดสอบ ทั่วประเทศ