beylikduzu escort avcılar escort

home

Slider

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จังหวัดกาญจนบุรี
ภาค 2 ปีการศึกษา 2563
ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. - 31 ต.ค. 2563

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2563

สมัครด้วยตนเอง ณ สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่

30 ก.ค. - 9 ส.ค. 2563

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรีนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 9

วันที่ 21 - 30 พ.ค. 2563

เลื่อนวันรับสมัคร เป็น 1 - 15 มิถุนายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสอบถามงานวิจัย

หัวข้อเรื่อง ” การศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง “

Read More »

ปฏิทินการศึกษา

กำหนดการลงทะเบียน, กำหนดการสอบ

august, 2020

august 2020

03aug(aug 3)08:30 น.07(aug 7)16:30 น.ลงทะเบียนเรียน ภาค 1 ปี 2563นักศึกษาเก่า

Download PDF

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี
เลขที่ 99 /9 ม.1 ต.บ่อพลอย
อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160
โทร. 034 581 009, 034 581 090
Website : www.kan.ru.ac.th
LINE ID : ramkanchanaburi
email : kan_register@hotmail.com
Facebook.com/rukanburi
X