home

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 20 ก.ค. 61

ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 20 ก.ค. 2561

ขยายเวลารับสมัคร ถึงวันที่ 20 ก.ค. 2561

Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉบัตร

ได้จัดโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคัดเลือกคนพิการดีเด่นเข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

Read More »

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี

 • July 6, 2018
  โครงการปฐนิเทศ 2561
  กิจกรรม, โครงการ
  0
  โครงการปฐนิเทศ 2561
 • July 6, 2018
  โครงการรดน้ำขอพร
  โครงการ
  0
  โครงการรดน้ำขอพร
 • July 6, 2018
  โครงการแผนและป้องกันภัยพิบัติ
  โครงการ
  0
  โครงการแผนและป้องกันภัยพิบัติ
 • July 6, 2018
  พิธีวางพานพุ่มถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
  งานรัฐพิธี
  0
  พิธีวางพานพุ่มถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • July 6, 2018
  โรงเรียนบางลี่วิทยาลัย
  แนะแนวการศึกษา
  0
  โรงเรียนบางลี่วิทยาลัย
 • July 6, 2018
  โรงเรียนบางปลาม้า
  แนะแนวการศึกษา
  0
  โรงเรียนบางปลาม้า
 • July 6, 2018
  ซ้อมปริญญา รุ่นที่ 43
  กิจกรรม
  0
  ซ้อมปริญญา รุ่นที่ 43
 • July 6, 2018
  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
  แนะแนวการศึกษา
  0
  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
 • วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
  งานรัฐพิธี
 • ประชุมการจัดงานพิธี
  งานรัฐพิธี
 • สถาปนามหาวิทยาลัย
  โครงการ
 • ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
  งานรัฐพิธี
 • ภาพอาคาร
  building
X