home

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 / 2561

ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รับพระราชทานปริญญาบัตร

ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐

ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐

ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐

วันที่ 19 - 23 มี.ค. 2561

วันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561

วันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561

รับสมัครนักศึกษาใหม่

นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 7

นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 7

นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 7

Arrow
Arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทปบรรยายวิชา RAM1000

ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป วิชา RAM1000 จะใช้เทปบรรยายแทนการบรรยายสด

Read More »

ตารางบรรยายสรุป

นักศึกษาปริญญาตรี

january, 2018

06jan09:00 น.16:00 น.วิชา SCI1003วิทยาศาสตร์พื้นฐาน

07jan09:00 น.16:00 น.วิชา POL1100รัฐศาสตร์ทั่วไป

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี

X