home

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 / 2561

ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

รับสมัครนักศึกษาใหม่

นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 7

นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 7

นิติศาสตร์ ภาคพิเศษ รุ่นที่ 7

Arrow
Arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนกรณีพิเศษ

มหาวิทยาลัย เปิดให้นักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ ที่ตกค้างกระบวนวิชาต่าง ๆ ให้มาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่นักศึกษาได้เกรด W หรือวิชาที่ยังไม่ได้เรียน ในวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2561

Read More »

สำรวจความต้องการความช่วยเหลือ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี มีโครงการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนนักศึกษาของจังหวัดกาญจนบุรี ที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาวางแผนให้ความช่วยเหลือในภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรี

Read More »

ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน 2560

วันที่ 12 – 23 มีนาคม 2561 ลงทะเบียนทางไปรษณีย์
วันที่ 22 – 26 มีนาคม 2561 ลงทะเบียนทาง INTERNET
วันที่ 31 มี.ค. – 2 เม.ย.2561 ลงทะเบียนเรียน ณ สาขาวิทยบริการฯ

Read More »

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี

X