home

ขยายเวลารับสมัคร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)

ภาค 1 ปีการศึกษา 2562

ภาค 1 ปีการศึกษา 2562

ภาค 1 ปีการศึกษา 2562

ถึง 30 ก.ย. 2562
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการชำระค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ

ช่วงอายุของผู้ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฯ
1. อัตราเบี้ยประกันภัยต่อคนต่อปี คนละ 200 บาท สำหรับอายุ 16-60 ปี
2. อัตราเบี้ยประกันภัยต่อคนต่อปี คนละ 300 บาท สำหรับอายุ 61-70 ปี

Read More »

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุและครุภัณฑ์ จำนวน 122 รายการ

ด้วยทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุและคุรภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน โดยการขายทอดตลาด จำนวน 122 รายการ

Read More »

ปฏิทินการศึกษา

กำหนดการลงทะเบียน, กำหนดการสอบ

september, 2019

mon

tue

wed

thu

fri

sat

sun

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

No Events

september 2019

31aug01sepสอบซ่อม ภาค 2 และ summer 2561สัปดาห์ที่ 2

Download PDF

X
X