home

การสั่งตำราเรียน

การสั่งตำราเรียน

การสั่งตำราเรียน

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2561
สามารถสั่งตำราเรียนทางไปรษณีย์ได้
(วิชาละ 100 บาท พร้อมจัดส่ง)

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2561
สามารถสั่งตำราเรียนทางไปรษณีย์ได้
(วิชาละ 100 บาท พร้อมจัดส่ง)

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาค 2 ปี 2561
สามารถสั่งตำราเรียนทางไปรษณีย์ได้
(วิชาละ 100 บาท พร้อมจัดส่ง)

วันที่ 17 มกราคม 2562

วันที่ 17 มกราคม 2562

วันที่ 17 มกราคม 2562

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ขอเชิญร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ

ขอเชิญร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ

ขอเชิญร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ

เวลา 07.00 น. พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ

เวลา 07.00 น. พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ

เวลา 07.00 น. พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ

ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี

ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี

ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร

นักศึกษาต้องนำแบบคำร้องพร้อมหลักฐาน และนำมายื่นที่ สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี ภายในวันที่ 1 ก.พ. 2562 เพื่อที่จะได้ส่งต่อเอกสารไปที่งานนักศึกษาวิชาทหารดำเนินต่อได้ทันตามเวลา และเจ้าหน้าที่ได้ลงนามตรวจรับเอกสารเรียบร้อยแล้วจึงจะถือกว่าดำเนินการผ่อนผันแล้วเสร็จ

Read More »

ผลการเทียบโอนหน่วยกิต คณะรัฐศาสตร์ รหัส 61

นักศึกษาที่สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ในภาค 1 ปีการศึกษา 2561 และขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต คณะรัฐศาสตร์ ตรวจสอบรายชื่อผลการเทียบโอนหน่วยกิตได้

Read More »

กำหนดการรับบัตรนักศึกษา

นักศึกษาใหม่ที่สมัคร ปีการศึกษา 2561 *เฉพาะนักศึกษาที่เลือกศูนย์สอบจังหวัดกาญจนบุรี ติดต่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ ห้องสำนักงาน ชั้น 1 วันที่ 10 พ.ย. 2561 เวลา 10.00 น.

Read More »

ปฏิทินการศึกษา

december, 2018

mon

tue

wed

thu

fri

sat

sun

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

No Events

december 2018

08dec09:00 น.16:00 น.เริ่มบรรยายสรุป ภาค 2 ปี 2561ระดับปริญญาตรี

22dec(dec 22)08:30 น.23(dec 23)16:30 น.ลงทะเบียนสอบซ่อมลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค 1 ปี 2561

Download PDF

X
X