รับสมัครนักศึกษาใหม่

ปริญญาตรีและ Pre-Degree

ช่วงที่ 1 วันที่ 16 – 19 พ.ค. 2567

ช่วงที่ 2 วันที่ 27 – 30 มิ.ย. 2567

รับสมัครภาคพิเศษ ป.ตรี

โครงการศึกษาภาคพิเศษ นิติศาสตร์ (เสาร์-อาทิตย์) รุ่น13

ยื่นสมัครได้ด้วยตนเอง บัดนี้ – 20 มิถุนายน 2567

นักศึกษารหัส 66 ที่สมัคร ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ไม่ได้กดรับบัตรตามกำหนด( ภายใน 25 มีนาคม 2567) ต้องบัตรนักศึกษาใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัย

Blog

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)electronic bidding

ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง…
Read More

ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Read More

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

ขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็น (วิจารณ์) (ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์…
Read More

ประกาศราคากลาง และ รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ

ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Read More

ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น
Read More

Blog RUKAN

Blog

วุฒิการศึกษา

นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศให้นำต้นฉบับวุฒิการศึกษาไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หน่วยตรวจสอบและวุฒิบัตร
Read More

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

ขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็น (วิจารณ์) (ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์…
Read More

Google Map

สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.กาญจนบุรี
เลขที่ 99/9 หมู่ 1 ต.บ่อพลอย
อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160

LINE ID : @rukan

Contact

034 581 009, 034 581 090
www.kan.ru.ac.th
LINE ID : @rukan
Facebook.com/rukanburi

Scroll to Top