ประกาศมหาวิทยาลัย

เรื่อง ให้นำต้นฉบับหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษาไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 1/2562

ตามที่สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ส่งสำเนาหนังสือสำคัญคุณวุฒิของนักศึกษาไปตรวจสอบความถูกต้องยังสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่ออกหลักฐานการศึกษาดังกล่าว ปรากฎผลการตรวจสอบหน่วยงานต้นสังกัดแจ้งให้ทราบว่าหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิของนักศึกษามีปัญหาบางประการ ซึ่งจะต้องทำการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

ดังนั้น จึงให้นักศึกษาที่มีราชื่อตามประกาศนำต้นฉบับวุฒิการศึกษาไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบวุฒิบัตร ฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (อาคาร สวป. ชั้น 3) ตั้งแต่วันประกาศ ถึงวันที่ 15 พ.ค. 2562

X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com