เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดใหญ่ในหลายพื้นที่ ประกอบกับในบางจังหวัดได้ถูกยกระดับให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเพื่อให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงได้เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

  • กำหนดการลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค 1 ปีการศกึษา 2563 ของส่วนภูมิภาค จากเดิมวันที่ 18-22 มกราคม 2564 เป็นวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2564
  • วันสอบซ่อมของภาค 1 ปีการศึกษา 2563 จากเดิมวันที่ 20-21 และ27-28 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันที่ 13-14 และ 20-21 มีนาคม 2564
  • ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 จากเดิมวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2564
  • สอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 จากเดิมวันที่ 24-25 เมษายน และวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 8-9 และ15-16 พฤษภาคม 2564

Download

X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com