เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดใหญ่ในหลายพื้นที่ ประกอบกับในบางจังหวัดได้ถูกยกระดับให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเพื่อให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงได้เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

  • กำหนดการลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค 1 ปีการศกึษา 2563 ของส่วนภูมิภาค จากเดิมวันที่ 18-22 มกราคม 2564 เป็นวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2564
  • วันสอบซ่อมของภาค 1 ปีการศึกษา 2563 จากเดิมวันที่ 20-21 และ27-28 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันที่ 13-14 และ 20-21 มีนาคม 2564
  • ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 จากเดิมวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2564
  • สอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 จากเดิมวันที่ 24-25 เมษายน และวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 8-9 และ15-16 พฤษภาคม 2564

Download

X

sexy blue film bf

give me sex video

bozporn.xyz tweensexxx.xyz pornvixx.xyz telexporn.xyz akü yol yardım güllübağlar çekici

xnxx xvideos
xxx bf video
hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn
sextresxxx
freexvideotubes
fastmobiporn adultpornmovie
thebestpornosite

sexporntubexxx

telexxxporn
bozpornxxx

freexxxvideosporn

pornvixxx xxxsextresxxx

pornvixxx

fullteenporno

xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
telexxxporn

xxxsextresxxx

bozpornxxx

xxxvideostuber

pornvidwatch
tweensexxx
sexmagporn
fastmobilesporn

sexporntubexxx

shree devi xxx image freexxxvideosporn