เปลี่ยนแปลงวันสอบ

ตามพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 และคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การลงทะเบียน และการสอบ รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยของประเทศในการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ของภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

เปลี่ยนแปลงวันสอบ

ภาค 2 ปี 2561

เดิม สอบวันที่ 16 - 17 มี.ค. 2562 และ วันที่ 23 - 24 มี.ค. 2562

เปลี่ยนเป็น สอบวันที่ 30 - 31 มี.ค. 2562 และ วันที่ 6 - 7 เม.ย. 2562

เปลี่ยนแปลงวันลงทะเบียน

ภาคฤดูร้อน ปี 2561

เดิม วันที่ 23 - 25 มี.ค. 2562
เปลี่ยนเป็น วันที่ 30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2562

X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com