เปลี่ยนแปลงวันสอบ

ภาค 1 ปี 2563

จากวันที่ 19 - 20 ธ.ค. 2563 เป็น 26 - 27 ธ.ค. 2563

วันที่ 12 - 13 ธ.ค. 2563 (คงวันสอบเดิม)

ตามประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ซึ่งตรงกับกำหนดการสอบของมหาวิทยาลัย ภาค 1 ปี 2563 ในช่วงที่ 2 ซึ่งสอบวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2563 นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การสอบส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2563 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิในระบอบประชาธิปไตย และลดผลกระทบจากสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยใช้เป็นสถานที่สอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงเปลี่ยนแปลงวันสอบของนักศึกษาส่วนภูมิภาค ดังต่อไปนี้

จากวันที่ 19 - 20 ธ.ค. 2563 เป็น 26 -27 ธ.ค. 2563

วันที่ 12 - 13 ธ.ค. 2563 (คงวันสอบเดิม)

ตรวจสอบที่นั่งสอบ

เข้าดูเลขที่นั่งสอบได้ที่เมนู “ตารางเรียน/ ตารางสอบ” ก่อนวันสอบประมาณ 1 สัปดาห์ไม่นับวันหยุด

Download

X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com