อบรมภาษาอังกฤษ

วิชา ENG1001 ENG1002 ENG2001 ENG2002

ภาค 1 ปีการศึกษา 2562

รับสมัคร 27-28 พ.ค. 2562
02 310 8131, 02 310 8132

สถานที่ฝึกอบรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐาน ENG1001 ENG1002 ENG2001 ENG2002 ผู้เข้าอบรมครบหลักสูตรและผ่านการทดสอบ สามารถนำผลใช้แทนการสอบได้ แต่ไม่สูงกว่าเกรด C

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

ติดต่อสอบถาม
02 310 8131, 02 310 8132

Facebook Panpage
Department of English and Linguistics, Ramkhamhaeng University

Scroll to Top