การขอ Transcript

การขอ Transcript นักศึกษาสามารถขอได้ทั้งแบบยังไม่สำเร็จการศึกษาหรือกรณีที่สำเร็จการแล้ว(ขอแจ้งจบ หรือทำหาย) ช่องทางการขอมี 2 ช่องทาง 1. เดินทางไปขอด้วยตนเอง 2. ส่งคำร้องขอทางไปรษณีย์

วิธีการขอ Transcirpt ด้วยตนเอง

ดำเนินการที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่วนกลาง กรุงเทพมหานครฯ

วิธีการขอ Transcirpt ทางไปรษณีย์

นักศึกษาสามารถขอ transcript ด้วยตนเองทางไปรษณีย์ไม่ต้องเดินทางไปมหาวิทยาลัยโดยมีวิธีการดังนี้

ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร

หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
อาคาร สวป. ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานครฯ 10240

อัตราค่าธรรเนียม

กรณีไม่สำเร็จการศึกษา
ค่าธรรมเนียม 50 บาท
กรณีสำเร็จการศึกษา
ค่าธรรมเนียมกรณียังไม่สำเร็จการศึกษา 100 บาท

ค่าจัดส่ง 50 บาท

Download

X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com