การทำบัตรนักศึกษา

การขอทำบัตรนักศึกษาใหม่ กรณีบัตรชำรุด, บัตรสูญหาย, เปลี่ยนชื่อ, คำนำหน้า, ยศ เป็นต้น นักศึกษาต้องแนบซองเปล่าพร้อมติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตนเอง โดยการเขียนชื่อ – สกุล และที่อยู่ของนักศึกษาเอง เพื่อทางงานบัตรประจำตัวนักศึกษาจะได้แจ้งกลับไปให้นักศึกษาทราบถึงกำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา

การดำเนินการ

กรอบแบบฟอร์มขอทำบัตรให้สมบูรณ์ มีค่าธรรมเนียมขอทำบัตรใหม่ 100 บาท ชำระโดยการซื้อไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่าย “มหาวิทยาลัยรามคำแหง” และแนบเอกสารดังนี้

วันรับบัตร

ตรวจสอบวันบัตรได้ที่เว็บไซต์ http://www.regis.ru.ac.th/checkstudentcard/

ส่งเอกสารถึง

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา
อาคาร สวป. ชั้น 2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

Download

สอบถาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบัตรประจำตัวนักศึกษา โทร. 02-3108605 และ 02-310-8000 ต่อ 4820
X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com