การเข้าสอบ

สิ่งที่ต้องเตรียมเข้าสอบ
  • แต่งกายสุภาพเรียบร้อยไม่สวมรองเท้าแตะเข้าห้องสอบ นักศึกษาชายต้องสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงนักศึกษาหญิงต้องสวมกระโปรง ห้ามสวมกางเกง
  • ตรวจสอบวันเวลา สถานที่สอบให้ถูกต้อง และต้องเข้าสอบให้ตรงตามวัน เวลา สถานที่สอบที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
  • ต้องแสดงบัตรนักศึกษาและบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการนักศึกษาผู้ใดไม่มีบัตรประจำ ให้ติดต่อผู้ประสานงานกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ
นักศึกษาหญิงต้องสวมกระโปรง ห้ามสวมกางเกง

นักศึกษาชายต้องสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง

เวลาในการสอบ
จัดสอบเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์
  • คาบเช้า 09.00 – 11.30 น.
  • คาบบ่าย 13.00 – 15.30 น.
คาบสอบ(กรณีสอบซ้ำซ้อน)
  • คาบเช้า 09.00 – 12.30 น.
  • คาบบ่าย 13.00 – 16.30 น.
*** ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบก่อน 30 นาที นับจากเวลาที่เริ่มต้นคาบเวลาสอบ
ห้ามนักศึกษาเข้าสอบสายเกินกว่า 5 นาที นับจากเวลาที่เริ่มต้นคาบเวลาสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าตึกสอบ
การย้ายศูนย์สอบ

นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายศูนย์สอบหลังจากลงทะเบียนเรียนไปแล้วนักศึกษาต้องเขียนคำร้องและส่งจดหมายไปถึง “ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ” ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 20 วัน (ไม่นับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

★ สำหรับการย้ายศูนย์สอบในช่วงที่มีการสอบ อาจจะมีปัญหาในกรณีที่ศูนย์สอบที่นักศึกษาย้ายไปเข้าสอบไม่มีการจัดสอบกระบวนวิชาที่นักศึกษาประสงค์จะเข้าสอบอยู่ ทำให้ไม่มีข้อสอบของกระบวนวิชาดังกล่าวอยู่ที่ศูนย์สอบนั้น ๆ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบกระบวนวิชาที่ต้องการได้ ดังนั้น ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนนักศึกษาควรจะเข้าสอบที่ศูนย์ซึ่งได้ระบุไว้พร้อมการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา

โดยมีเอกสารประกอบดังนี้
จัดส่งเอกสารไปที่
หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล
อาคาร สวป.ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานครฯ 10240

Download

X

sexy blue film bf

give me sex video

bozporn.xyz tweensexxx.xyz pornvixx.xyz telexporn.xyz akü yol yardım güllübağlar çekici

xnxx xvideos
xxx bf video
hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn
sextresxxx
freexvideotubes
fastmobiporn adultpornmovie
thebestpornosite

sexporntubexxx

telexxxporn
bozpornxxx

freexxxvideosporn

pornvixxx xxxsextresxxx

pornvixxx

fullteenporno

xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
telexxxporn

xxxsextresxxx

bozpornxxx

xxxvideostuber

pornvidwatch
tweensexxx
sexmagporn
fastmobilesporn

sexporntubexxx

shree devi xxx image freexxxvideosporn