การเข้าสอบ

สิ่งที่ต้องเตรียมเข้าสอบ
  • แต่งกายสุภาพเรียบร้อยไม่สวมรองเท้าแตะเข้าห้องสอบ นักศึกษาชายต้องสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงนักศึกษาหญิงต้องสวมกระโปรง ห้ามสวมกางเกง
  • ตรวจสอบวันเวลา สถานที่สอบให้ถูกต้อง และต้องเข้าสอบให้ตรงตามวัน เวลา สถานที่สอบที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
  • ต้องแสดงบัตรนักศึกษาและบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการนักศึกษาผู้ใดไม่มีบัตรประจำ ให้ติดต่อผู้ประสานงานกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ
นักศึกษาหญิงต้องสวมกระโปรง ห้ามสวมกางเกง

นักศึกษาชายต้องสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง

เวลาในการสอบ
จัดสอบเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์
  • คาบเช้า 09.00 – 11.30 น.
  • คาบบ่าย 13.00 – 15.30 น.
คาบสอบ(กรณีสอบซ้ำซ้อน)
  • คาบเช้า 09.00 – 12.30 น.
  • คาบบ่าย 13.00 – 16.30 น.
*** ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบก่อน 30 นาที นับจากเวลาที่เริ่มต้นคาบเวลาสอบ
ห้ามนักศึกษาเข้าสอบสายเกินกว่า 5 นาที นับจากเวลาที่เริ่มต้นคาบเวลาสอบ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าตึกสอบ
การย้ายศูนย์สอบ

นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายศูนย์สอบหลังจากลงทะเบียนเรียนไปแล้วนักศึกษาต้องเขียนคำร้องและส่งจดหมายไปถึง “ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ” ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 20 วัน (ไม่นับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

★ สำหรับการย้ายศูนย์สอบในช่วงที่มีการสอบ อาจจะมีปัญหาในกรณีที่ศูนย์สอบที่นักศึกษาย้ายไปเข้าสอบไม่มีการจัดสอบกระบวนวิชาที่นักศึกษาประสงค์จะเข้าสอบอยู่ ทำให้ไม่มีข้อสอบของกระบวนวิชาดังกล่าวอยู่ที่ศูนย์สอบนั้น ๆ ซึ่งจะทำให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบกระบวนวิชาที่ต้องการได้ ดังนั้น ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนนักศึกษาควรจะเข้าสอบที่ศูนย์ซึ่งได้ระบุไว้พร้อมการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา

โดยมีเอกสารประกอบดังนี้
จัดส่งเอกสารไปที่
หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล
อาคาร สวป.ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานครฯ 10240

Download

X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com