ประกาศขายทอดตลาดพัสดุและครุภัณฑ์
จำนวน 122 รายการ

ด้วยทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุและคุรภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน โดยการขายทอดตลาด จำนวน 122 รายการ (เอกสารหมายเลข 1)

ผู้ที่มีความประสงค์จะประมูลครุภัณฑ์ดังกล่าวที่แนบรายละเอียดมาข้างต้น ให้ไปติดต่อขอดูของและแจ้งความประสงค์ได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารและธุรการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี 99/9 ม. 1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 โทร. 034 581 009 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยนำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน มายื่นเป็นหลักฐาน หากผู้ใดไม่ไปแจ้งความประสงค์จะประมูลครุภัณฑ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้นั้นไม่มีสิทธิ์จะเข้าร่วมประมูลครุภัณฑ์นี้ในวันทำการประมูล Download รายละเอียดได้จากไฟล์ที่แนบท้ายด้านล่างนี้

X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com