ประกาศขายทอดตลาดพัสดุและครุภัณฑ์
จำนวน 122 รายการ

ด้วยทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุและคุรภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพจากการใช้งาน โดยการขายทอดตลาด จำนวน 122 รายการ (เอกสารหมายเลข 1)

ผู้ที่มีความประสงค์จะประมูลครุภัณฑ์ดังกล่าวที่แนบรายละเอียดมาข้างต้น ให้ไปติดต่อขอดูของและแจ้งความประสงค์ได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารและธุรการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี 99/9 ม. 1 ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160 โทร. 034 581 009 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โดยนำสำเนาบัตรประชาชนพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน มายื่นเป็นหลักฐาน หากผู้ใดไม่ไปแจ้งความประสงค์จะประมูลครุภัณฑ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้นั้นไม่มีสิทธิ์จะเข้าร่วมประมูลครุภัณฑ์นี้ในวันทำการประมูล Download รายละเอียดได้จากไฟล์ที่แนบท้ายด้านล่างนี้

X

sexy blue film bf

give me sex video

bozporn.xyz tweensexxx.xyz pornvixx.xyz telexporn.xyz akü yol yardım güllübağlar çekici

xnxx xvideos
xxx bf video
hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn
sextresxxx
freexvideotubes
fastmobiporn adultpornmovie
thebestpornosite

sexporntubexxx

telexxxporn
bozpornxxx

freexxxvideosporn

pornvixxx xxxsextresxxx

pornvixxx

fullteenporno

xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
telexxxporn

xxxsextresxxx

bozpornxxx

xxxvideostuber

pornvidwatch
tweensexxx
sexmagporn
fastmobilesporn

sexporntubexxx

shree devi xxx image freexxxvideosporn