ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.กาญจนบุรี รุ่นที่ 2

รายละเอียด

ตามที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 แล้วนั้น

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เข้าสอบข้อเขียนในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา 14.00 – 18.00 น. โดยมารายงานตัวและรับบัตรคิวเข้าสอบ ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี สำหรับผู้ที่ขาดสอบถือว่าสละสิทธ์ในการสอบ

วิชาที่สอบ

1. วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (นิติกรรมและสัญญา)
2. วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ
3. วิชาเกี่ยวกับกระบวนการยุติกรรม

สถานที่สอบ

1. สอบข้อเขียนห้อง 122 (ชั้น 2) เวลา 13.00 – 16.00 น.
2. สอบสัมภาษณ์ห้อง 111 (ชั้น 1) เวลา 14.00 – 18.00 น.
* รับบัตรคิวที่ห้องสมุด ชั้น 1

X

sexy blue film bf

give me sex video

bozporn.xyz tweensexxx.xyz pornvixx.xyz telexporn.xyz akü yol yardım güllübağlar çekici

xnxx xvideos
xxx bf video
hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn
sextresxxx
freexvideotubes
fastmobiporn adultpornmovie
thebestpornosite

sexporntubexxx

telexxxporn
bozpornxxx

freexxxvideosporn

pornvixxx xxxsextresxxx

pornvixxx

fullteenporno

xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
telexxxporn

xxxsextresxxx

bozpornxxx

xxxvideostuber

pornvidwatch
tweensexxx
sexmagporn
fastmobilesporn

sexporntubexxx

shree devi xxx image freexxxvideosporn