ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จ.กาญจนบุรี รุ่นที่ 2

รายละเอียด

ตามที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 แล้วนั้น

ให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ เข้าสอบข้อเขียนในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา 14.00 – 18.00 น. โดยมารายงานตัวและรับบัตรคิวเข้าสอบ ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี สำหรับผู้ที่ขาดสอบถือว่าสละสิทธ์ในการสอบ

วิชาที่สอบ

1. วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (นิติกรรมและสัญญา)
2. วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ
3. วิชาเกี่ยวกับกระบวนการยุติกรรม

สถานที่สอบ

1. สอบข้อเขียนห้อง 122 (ชั้น 2) เวลา 13.00 – 16.00 น.
2. สอบสัมภาษณ์ห้อง 111 (ชั้น 1) เวลา 14.00 – 18.00 น.
* รับบัตรคิวที่ห้องสมุด ชั้น 1

X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com