ประกาศรายชื่อ

ผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิต โครงการศึกษาภาคพิเศษ

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ 2

ประจำภาค 2 ปี 2563

ตามที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ 2 ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2563 ไปแล้วนั้น

บัดนี้ ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ 2 ได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษา ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. ทั้งนี้ โดยให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียน งวดที่ 1 เป็นตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นจำนวนเงิน 29,000 บาท พร้อมนำเอกสารตามท้ายประกาศมาประกอบการขึ้นทะเบียน ถ้าไม่มาขึ้นทะเบียนตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ สำหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วไม่มีสิทธิ์ขอเงินคืน

เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาจะต้องนำเอกสารมาเพิ่มเติมในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาดังนี้

เปิดเรียน

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 ณ สาขาวทิยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี

วันศุกร์ เวลาเรียน 17.00 – 21.00 น.
วันเสาร์ เวลาเรียน 08.00 – 17.00 น.

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าธรรมเนีนยมการศึกษาตลอดหลักสูตร เป็นเงิน 175,000 บาท รวมหนังสือที่ในการศึกษาเป็นภาษาไทย โดยแบ่งชำระเป็น 6 งวด ดังนี้

Download

X

sexy blue film bf

give me sex video

bozporn.xyz tweensexxx.xyz pornvixx.xyz telexporn.xyz akü yol yardım güllübağlar çekici

xnxx xvideos
xxx bf video
hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn
sextresxxx
freexvideotubes
fastmobiporn adultpornmovie
thebestpornosite

sexporntubexxx

telexxxporn
bozpornxxx

freexxxvideosporn

pornvixxx xxxsextresxxx

pornvixxx

fullteenporno

xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
telexxxporn

xxxsextresxxx

bozpornxxx

xxxvideostuber

pornvidwatch
tweensexxx
sexmagporn
fastmobilesporn

sexporntubexxx

shree devi xxx image freexxxvideosporn