ปรับลดค่าเทียบโอนหน่วยกิต

ภาค 1 ปีการศึกษา 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงในการประชุม ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.48 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ได้อนุมัติให้ปรับลดค่าเทียบโอนหน่ยกิตสำหรับนักศึกษาใหม่ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2562 กรณีเคยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (หมดสถานภาพและปริญญาที่ 2) นั้น

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้อนุมัติให้นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เคยศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่ไม่สำเร็จการศึกษาเนื่องจากหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา และผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สามารถกลับมาศึกษาใหม่ในปริญญาที่ 2 โดยมหาวิทยาลัยได้ปรับลดค่าเทียบโอนหน่วยกิต ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  • ปรับลดค่าเทียบโอนหน่วยกิตให้เฉพาะนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ภาค 1 ปี 2562 ให้เหลือหน่วยกิตละ 25 บาท กรณีเคยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่ไม่สำเร็จการศึกษา (หมดสถานภาพ) และกรณีผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ปริญญาที่ 2)
  • ต้องชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พ.ค. 2562 (ดำเนินการภายใน 1 ปี นับจากวันแรกของการเปิดรับสมัคร
  • อัตราค่าเทียบโอนหน่วยกิตนี้ใช้เฉพาะ ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
  • สำหรับนักศึกษาสมัครเรียนในภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตในอัตราเดิมไปแล้วนั้น ให้นำหลักฐานการชำระไปขอรับเิงนคืนได้โดยดำเนินการดังนี้** นักศึกษาสมัครเรียนปริญญาตรีภาคปกติส่วนภูมิภาค ให้ดำเนินการดาวน์โหลดใบคำร้องกรณีชำระเงินเกิน (นักศึกษาส่วนภูมิภาค) ได้ที่ www.regis.ru.ac.th และส่งเอกสารที่ระบุในคำร้องมาที่ หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครฯ 10240
  • ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่เคยศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมรับปริญญา (Pre-Degree) สมัครเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้ชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิต หน่วยกิตละ 50 บาท
X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com