ปรับลดค่าเทียบโอนหน่วยกิต

ภาค 1 ปีการศึกษา 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงในการประชุม ครั้งที่ 6/2562 วาระที่ 4.48 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ได้อนุมัติให้ปรับลดค่าเทียบโอนหน่ยกิตสำหรับนักศึกษาใหม่ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2562 กรณีเคยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (หมดสถานภาพและปริญญาที่ 2) นั้น

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้อนุมัติให้นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เคยศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่ไม่สำเร็จการศึกษาเนื่องจากหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา และผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สามารถกลับมาศึกษาใหม่ในปริญญาที่ 2 โดยมหาวิทยาลัยได้ปรับลดค่าเทียบโอนหน่วยกิต ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  • ปรับลดค่าเทียบโอนหน่วยกิตให้เฉพาะนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ภาค 1 ปี 2562 ให้เหลือหน่วยกิตละ 25 บาท กรณีเคยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่ไม่สำเร็จการศึกษา (หมดสถานภาพ) และกรณีผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ปริญญาที่ 2)
  • ต้องชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พ.ค. 2562 (ดำเนินการภายใน 1 ปี นับจากวันแรกของการเปิดรับสมัคร
  • อัตราค่าเทียบโอนหน่วยกิตนี้ใช้เฉพาะ ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
  • สำหรับนักศึกษาสมัครเรียนในภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตในอัตราเดิมไปแล้วนั้น ให้นำหลักฐานการชำระไปขอรับเิงนคืนได้โดยดำเนินการดังนี้** นักศึกษาสมัครเรียนปริญญาตรีภาคปกติส่วนภูมิภาค ให้ดำเนินการดาวน์โหลดใบคำร้องกรณีชำระเงินเกิน (นักศึกษาส่วนภูมิภาค) ได้ที่ www.regis.ru.ac.th และส่งเอกสารที่ระบุในคำร้องมาที่ หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครฯ 10240
  • ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่เคยศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมรับปริญญา (Pre-Degree) สมัครเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้ชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิต หน่วยกิตละ 50 บาท
X

sexy blue film bf

give me sex video

bozporn.xyz tweensexxx.xyz pornvixx.xyz telexporn.xyz akü yol yardım güllübağlar çekici

xnxx xvideos
xxx bf video
hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn
sextresxxx
freexvideotubes
fastmobiporn adultpornmovie
thebestpornosite

sexporntubexxx

telexxxporn
bozpornxxx

freexxxvideosporn

pornvixxx xxxsextresxxx

pornvixxx

fullteenporno

xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
telexxxporn

xxxsextresxxx

bozpornxxx

xxxvideostuber

pornvidwatch
tweensexxx
sexmagporn
fastmobilesporn

sexporntubexxx

shree devi xxx image freexxxvideosporn