เลื่อนลงทะเบียนสอบซ่อม

ภาค 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 18 - 22 ม.ค. 2564

เป็นวันที่ 1 - 5 ก.พ. 2564

การลงทะเบียนสอบซ่อม

นักศึกษาต้องตรวจสอบผลการสอบก่อนการลงทะเบียนสอบซ่อม โดยให้ลงทะเบียนเฉพาะกระบวนวิชาที่ตก หรือขาดสอบเท่านั้น *กรกณีขอจบการศึกษาถ้ามีกระบวนวิชาที่วันและเวลาสอบตรงกัน ให้นักศึกษาเข้าสอบซ้ำซ้อนโดยไม่ต้องเขียนคำร้องกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนไปแล้ว

ถ้าไม่ได้ลงทะเบียนกา(×)ขอจบไว้ในภาคปกติ ให้ดูวันสอบจาก ม.ร.30 ก่อนลงทะเบียน หากมีวันและคาบสอบตรงกัน ให้เลือกสอบวิชาหนึ่ง อีกวิชาให้นำไปลงเรียนใหม่ในเทอมถัดไป

ถ้าลงทะเบียนกา (×) ขอจบไว้ในภาคปกติ สามารถลงทะเบียนได้ทุกวิชาที่สอบตกหรือไม่ได้เข้าสอบ หากมีวันและคาบสอบตรงกัน ให้ไปลงทะเบียนสอบซ้ำซ้อนใน ผ่านระบบ e-service (ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศ)

ค่าธรรมเนียม

ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 25 บาท
ค่าจัดสอบวิชาละ 60 บาท

ช่องทางชำระเงิน

1. เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์
2. เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11
3. QR Code ผ่าน Mobile Banking

ช่องทางการลงทะเบียน

iOS

ชื่อ App RU REGION
Download ได้ที่ App Store

Andriod

ชื่อ App RU REGION
Download ได้ที่ Play Store

website

ลงทะเบียนสอบซ่อมทาง website ได้ที่ iregis2.ru.ac.th

เปิดสอบ 28 จังหวัด

ศูนย์สอบ ส่วนภูมิภาค

  • ภาคเหนือ : ศูนย์สอบจังหวัดเชียงใหม่, เชียงราย, แพร่ และ น่าน
  • ภาคกลาง : ศูนย์สอบจังหวัดสุโขทัย, อุทัยธานี, ลพบุรี, เพชรบูรณ์, กาญจนบุรี และ นครปฐม
  • ภาคตะวันออก : ศูนย์สอบจังหวัดปราจีนบุรี และสระแก้ว
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ศูนย์สอบจังหวัดอำนาจเจริญ, นครพนม, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, นครราชสีมา, หนองบัวลำภู, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์, สุรินทร์ และ อุดรธานี
  • ภาคใต้ : ศูนย์สอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, สงขลา, ตรังและ พังงา

Dowload

ตารางสอบซ่อม ภาค 1 ปี 2563 อยู่ในคู่มือลงทะเบียนเรียน ภาค 2 ปี 2563 หน้าที่ 23 Download ได้จากไฟล์ด้านล่างนี้
Scroll to Top