ปรับลดค่าหน่วยกิต 20%

ลงทะเบียนเรียน

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

วันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2564
ทาง INTERNET และ RU REGISON

ปรับลดค่าหน่วยกิต

มหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ #ปรับลดค่าลงทะเบียนเป็นรายหน่วยกิตในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษา >>ส่วนกลาง<< และ>>ส่วนภูมิภาค<< และ>>สาขาวิทยบริการฯต่างประเทศ<< คือปรับลดค่าลงทะเบียนเป็นรายหน่วยกิตลง 20% สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ นักศึกษาพรีดีกรี และนักศึกษาสาขาวิทยบริการฯต่างประเทศ และลดค่าลงทะเบียนเป็นรายหน่วยกิตลง 10% สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) รวมทั้งนักศึกษาปริญญาตรีโครงการศึกษาภาคพิเศษ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีจำนวนไม่เกิน 9 หน่วยกิต สำหรับระดับปริญญาตรี และไม่เกิน 6 หน่วยกิต สำหรับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ ไม่รวมหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนโดยคณะที่อยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัย

>>> สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ โทร. 0-2310-8611หรือเพจFacebook : สวป.ม.ราคำแหง

กำหนดการ

* ปฏิทินการศึกษา ภาค 2 และภาคฤดูร้อน 2563 มีการเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) เพิ่มเติมเวลาการลงทะเบียนเรียนทาง internet อีกช่วงเวลา คือ วันที่ 12 -16 ก.ค. 2564 ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 2563 ทาง Internet และ Application (เพิ่มเติม) ส่วนการลงทะเบียนทางไปรษณีย์ก็เพิ่มเวลาต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. – 19 ก.ค. 2564

ช่องทาง

การลงทะเบียนทาง Application Ru Region (ลงทะเบียนเรียนทาง Application ส่วนภูมิภาค) ให้นักศึกษา Downloaad แอปพลิเคชั่น Ru Region เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียนทางแอปพลิเคชั่น ของส่วนภูมิภาค ทาง App Store สำหรับระบบ iOS และทาง Play Store สำหรับระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์ (Android) นักศึกษาสามารถชำระเงินโดยระบบ QR code ผ่าน Mobile banking , เคาน์เตอร์เซอร์วิส(7-11 ทุกสาขา), หรือชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์

การชำระเงิน

1. ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์
2. ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11 ทุกสาขา)
3. ชำระเงินโดยระบบ QR code ผ่าน Mobile banking

ลงทะเบียนภาค S/2563 ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 มิถุนายน 2564 (ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา ชำระก่อนเวลา 21.30 น..)

สอบถามปัญหาที่เกิดจากการใช้ระบบงานได้ที่ Facebook Fanpage : Dev00rucom

นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ทาง e-service หลังจากวันที่ชำระเงินไปแล้ว 3-5 วันทำการ (กรณีไม่สามารถพิมพ์ใบเสร็จได้ตามเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อ สวป. 02-3108616, 02-3108626)

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียน

วันสอบไล่

ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค

ตัวเลขข้างหน้าคือ Code ศูนย์สอบ
Scroll to Top