ลงทะเบียนเรียน

ภาค 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2563
ทาง INTERNET และ RU REGISON

กำหนดการ

ช่องทาง

ลงทะเบียนภาค 2/2563 ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2563 (วันสุดท้าย ลงทะเบียนได้ถึงเวลา 21.00 น.)
ชำระเงิน ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 (วันสุดท้าย กรุณาชำระเงินก่อนเวลา 21.30 น.)

สอบถามปัญหาที่เกิดจากการใช้ระบบงานได้ที่ Facebook Fanpage : Dev00rucom

นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ทาง e-service หลังจากวันที่ชำระเงินไปแล้ว 3-5 วันทำการ (กรณีไม่สามารถพิมพ์ใบเสร็จได้ตามเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อ สวป. 02-3108616, 02-3108626)

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียน

ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค

Scroll to Top