บอกเลิก - บอกเพิ่มกระบวนวิชา

วันที่ 15 – 18 มีนาคม 2563

ข้อควรทราบ

ช่องทางชำระเงิน

นักศึกษาต้องพิมพ์ใบเสร็จทั้งสองใบเพื่อใช้เข้าสอบ
  • ใบเสร็จภาค 2/2563
  • ใบเสร็จที่ขอ บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา
วันที่ 18 มี.ค. 2564 ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 20.00 น. และชำระเงินได้ไม่เกิน 21.30 น.
icon About

วันจันทร์ที่ 15 มี.ค. 64 นี้ มีอะไร พบกับ Live พูดคุย สอบถาม ตอบคำถามในรายการ สวป. Station ที่ facebook fanpage สวป. ม.รามคำแหง

สอบถามเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมได้ที่ หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล ตามกำหนดในปฏิทินการศึกษา วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. โทร.0-23108626

Scroll to Top