ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร

กำหนดรับหลักฐานการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจกรรมนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 (ราม 1)

นักศึกษาต้องนำแบบคำร้องพร้อมหลักฐาน และนำมายื่นที่ สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี ภายในวันที่ 1 ก.พ. 2563 เพื่อที่จะได้ส่งต่อเอกสารไปที่งานนักศึกษาวิชาทหารดำเนินต่อได้ทันตามเวลา และเจ้าหน้าที่ได้ลงนามตรวจรับเอกสารเรียบร้อยแล้วจึงจะถือกว่าดำเนินการผ่อนผันแล้วเสร็จ

นักศึกษาที่ขอผ่อนผันรับราชการทหารกองประจำการ ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ทุกประการ คือ ต้องรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) และไปแสดงตนในวันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ณ ภูมิลำเนาทหาร ตามวัน เวลา และสถานที่ระบุไว้ในหมายเรียกฯ มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย

คุณสมบัติของนักศึกษา

หลักฐานประกอบ

วิธีการดำเนินการ ดังนี้

สอบถามเพิ่มเติม

X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com