การย้ายคณะ

หลักเกณฑ์การย้ายคณะ

อัตราค่าธรรมเนียม

วิธีการดำเนินการ

เอกสารประกอบ

ตัวอย่างการเขียนธนาณัติ

ส่งเอกสารถึง

  • ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคาร สวป. ชั้น 2
  • มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ
  • กรุงเทพฯ 10240
Scroll to Top