รับสมัครนักศึกษาใหม่

ภาค 1 ปีการศึกษา 2564
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 2
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการตลาด

บัดนี้ถึง 12 กันยายน 2564

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท ภาค 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ 2 วิชาเอกการจัดการ และวิชาเอกการตลาด คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ศึกษานอกเวลาราชการ รายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร รวมศึกษาดูงานในประเทศ 169,000 บาท
โดยเแบ่งชำระเป็น 8 งวด ดังนี้

วัน เวลาและสถานที่เรียน
วันอาทิตย์ เวลา 08.00-20.15 น.

ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี

สอบถามเพิ่มเติม
โทร.034 581 090, 063 963 6454

X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com