การบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา

มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ที่สมัครในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สามารถขอสับเปลี่ยนกระบวนวิชา หรือลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ 1 ครั้ง เมื่อรวมกับจำนวนหน่วกิตที่ลงทะเบียนไว้แล้วต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต และวันสอบต้องไม่ซ้ำซ้อนกัน ช่วงเวลาการดำเนินการ ช่วงแรก วันที่ 27-31 ส.ค.2561 (นักศึกษาจะมีที่นั่งสอบตามปกติ) ช่วงสอง วันที่ 20 – 26 ก.ย.2561 (นักศึกษาต้องนั่งสอบที่นั่งเสริม)

ขั้นตอนการดำเนินการ

จัดส่งเอกสารไปที่

ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตู้ ปณ.1028 ปณฝ.รามคำแหง
กรุงเทพฯ 10241
การคำนวณค่าลงทะเบียน
จำนวนหน่วยกิต X 50
ค่าจัดสอบวิชาละ 60 บาท
X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com