แจ้งการชำระค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงทำข้อตกลงให้บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้แก่อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยระบุช่วงอายุของผู้ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฯ ไว้ดังนี้

1. อัตราเบี้ยประกันภัยต่อคนต่อปี คนละ 200 บาท สำหรับอายุ 16-60 ปี
2. อัตราเบี้ยประกันภัยต่อคนต่อปี คนละ 300 บาท สำหรับอายุ 61-70 ปี
สนใจแจ้งชื่อได้ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จ.กาญจนบุรี ตามวันและเวลาราชการ

X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com