แบบสำรวจภาวะการมีงานทำ

แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รุ่นที่ 49

กองแผนงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอความร่วมมือผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่ 49) ที่ขอจบภาค 1/2565 ภาค 2/2565 ภาคฤดูร้อน/2565 และกรณีขอจบข้ามภาค

กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รอบ 12 เดือน หลังสำเร็จการศึกษา

ผ่าน https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdrallZ-9ogpb…/viewform

หรือ QR code ด้านล่าง

บัดนี้ – 30 เมษายน 2567

หากมีข้อสงสัยติดต่อ กองแผนงาน โทร. 02-310-8115

🔵 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

🔵 เพื่อจัดทำรายงานภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการทบทวนกรอบและนโยบายการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา

Scroll to Top