โครงการนักศึกษาร่วมใจส่งเสริมศิลปะและวัฒธรรมไทย

หลักการและเหตุผล

วัฒนธรรมคือสิ่งที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์หรือลักษณะเฉพาะของเผ่าพันธุ์หรือชนชาติ ซึ่งได้มีการสั่งสมและสืบทอดกันมาช้านาน ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนมาแต่โบราณ อย่างไรก็ตามความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบถึงวัฒนธรรมในด้านต่างๆ ของไทยด้วย

มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดทำโครงการนักศึกษาร่วมใจส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย ปีที่ ๒ ขึ้นโดยการจัดกิจกรรม โดยจัดกิจกรรมให้นักศึกษาร่วมทำบุญตักบาตร ภายในอาคาร กับทางคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  ความรักความสามัคคี  รวมถึงปลูกฝังจิดสำนึกให้ตระหนักถึงการการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยโดยช่วยส่งเสริมคุณค่าให้กับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของชาติ

วัตถุประสงค์ของโครงการ / กิจกรรม

  • เพื่อเป็นการทำนุบำรุงและเผยแพร่ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย
  • เพื่อให้นักศึกษารู้จักคุณค่าและความสำคัญของศิลปะและวัฒนธรรมไทย

 

X

sexy blue film bf

give me sex video

bozporn.xyz tweensexxx.xyz pornvixx.xyz telexporn.xyz akü yol yardım güllübağlar çekici

xnxx xvideos
xxx bf video
hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn
sextresxxx
freexvideotubes
fastmobiporn adultpornmovie
thebestpornosite

sexporntubexxx

telexxxporn
bozpornxxx

freexxxvideosporn

pornvixxx xxxsextresxxx

pornvixxx

fullteenporno

xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
telexxxporn

xxxsextresxxx

bozpornxxx

xxxvideostuber

pornvidwatch
tweensexxx
sexmagporn
fastmobilesporn

sexporntubexxx

shree devi xxx image freexxxvideosporn