โครงการนักศึกษาร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี ไม่ได้รับการปรับปรุงให้มีสิ่งแวดล้อมร่มรื่นสวยงาม ยังไม่มีต้นไม้ และบางส่วนก็มีบ้างแล้วแต่ไม่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสวยงาม มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี จึงทำโครงการนักศึกษาร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ ๓ โดยการปลูกต้นไม้บริเวณดังกล่าวเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยโดย ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้โดยการให้นักศึกษาทุกคณะเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูก เพื่อให้ภูมิทัศน์มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมนักศึกษาให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

กิจกรรมโครงการ : ร่วมกันปลูกต้นไม้

X

sexy blue film bf

give me sex video

bozporn.xyz tweensexxx.xyz pornvixx.xyz telexporn.xyz akü yol yardım güllübağlar çekici

xnxx xvideos
xxx bf video
hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn
sextresxxx
freexvideotubes
fastmobiporn adultpornmovie
thebestpornosite

sexporntubexxx

telexxxporn
bozpornxxx

freexxxvideosporn

pornvixxx xxxsextresxxx

pornvixxx

fullteenporno

xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
telexxxporn

xxxsextresxxx

bozpornxxx

xxxvideostuber

pornvidwatch
tweensexxx
sexmagporn
fastmobilesporn

sexporntubexxx

shree devi xxx image freexxxvideosporn