โครงการนักศึกษาร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี ไม่ได้รับการปรับปรุงให้มีสิ่งแวดล้อมร่มรื่นสวยงาม ยังไม่มีต้นไม้ และบางส่วนก็มีบ้างแล้วแต่ไม่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้เกิดความสวยงาม มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี จึงทำโครงการนักศึกษาร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ ๓ โดยการปลูกต้นไม้บริเวณดังกล่าวเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยโดย ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้โดยการให้นักศึกษาทุกคณะเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูก เพื่อให้ภูมิทัศน์มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมนักศึกษาให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

กิจกรรมโครงการ : ร่วมกันปลูกต้นไม้

X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com