การขอคืนเงิน

การขอเงินค่าหน่วยกิตคืน (กรณีพิเศษ)

ตามมติ ก.บ.ม.ร. วาระที่ 6.8 ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 เห็นชอบให้นักศึกษาส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถขอเงินค่าหน่วยกิตคืนได้เป็นกรณีพิเศษ ในการสอบซ่อม ภาค 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับกระบวนวิชาที่ยังไม่ประกาศผลสอบ โดยมีขั้นตอนดังนี้

กรอกคำร้องผ่าน Google form จากระบบ e-service ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2565
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแจ้งผลการตรวจสอบ ผ่าน RUmail ภายใน 3 วัน นับจากวันที่นักศึกษายื่นคำร้อง
นักศึกษาที่ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ว่าสามารถขอเงินค่าหน่วยกิตคืนได้ ให้นักศึกษาดำเนินการขอเงินคืนผ่านระบบ e-service ได้ ตั้งแต่วันที่ 18 – 30 เมษายน 2565

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถตรวจสอบกระบวนวิชาที่สามารถขอรับเงินคืนค่าหน่วยกิตคืนได้ ผ่านระบบ e-service ในวันที่นักศึกษายื่นคำร้อง และขอให้นักศึกษาดำเนินการภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดหากพันกำหนดถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ขอรับเงินค่าหน่วยกติคืน

X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com