การขอคืนเงิน

การขอเงินค่าหน่วยกิตคืน (กรณีพิเศษ)

ตามมติ ก.บ.ม.ร. วาระที่ 6.8 ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 เห็นชอบให้นักศึกษาส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถขอเงินค่าหน่วยกิตคืนได้เป็นกรณีพิเศษ ในการสอบซ่อม ภาค 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับกระบวนวิชาที่ยังไม่ประกาศผลสอบ โดยมีขั้นตอนดังนี้

กรอกคำร้องผ่าน Google form จากระบบ e-service ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2565
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการแจ้งผลการตรวจสอบ ผ่าน RUmail ภายใน 3 วัน นับจากวันที่นักศึกษายื่นคำร้อง
นักศึกษาที่ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ว่าสามารถขอเงินค่าหน่วยกิตคืนได้ ให้นักศึกษาดำเนินการขอเงินคืนผ่านระบบ e-service ได้ ตั้งแต่วันที่ 18 – 30 เมษายน 2565

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถตรวจสอบกระบวนวิชาที่สามารถขอรับเงินคืนค่าหน่วยกิตคืนได้ ผ่านระบบ e-service ในวันที่นักศึกษายื่นคำร้อง และขอให้นักศึกษาดำเนินการภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดหากพันกำหนดถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ขอรับเงินค่าหน่วยกติคืน

X

sexy blue film bf

give me sex video

bozporn.xyz tweensexxx.xyz pornvixx.xyz telexporn.xyz akü yol yardım güllübağlar çekici

xnxx xvideos
xxx bf video
hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn
sextresxxx
freexvideotubes
fastmobiporn adultpornmovie
thebestpornosite

sexporntubexxx

telexxxporn
bozpornxxx

freexxxvideosporn

pornvixxx xxxsextresxxx

pornvixxx

fullteenporno

xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
telexxxporn

xxxsextresxxx

bozpornxxx

xxxvideostuber

pornvidwatch
tweensexxx
sexmagporn
fastmobilesporn

sexporntubexxx

shree devi xxx image freexxxvideosporn