ยืนยันตัวตนเข้าสอบ

ยืนยันตัวตนเข้าสอบภาค 1 /2564

นักศึกษาส่วนภูมิภาค วันที่ 5 – 11 ม.ค.64 ผ่านทางระบบ e-Service

ลงชื่อเข้าใช้งาน RUmail ผ่านทางแอป gmail หรือ web browser
ให้ใช้ RUmail ที่เป็น (รหัสนศ.@rumail.ru.ac.th) เท่านั้นาใช้งาน RUmail (รหัสนศ.@rumail.ru.ac.th) เท่านั้น
เข้าสู่ระบบ e-Service ของตนเอง https://beta-e-service.ru.ac.th
กดลิ้งยืนยันตัวตน และกรอกข้อมูล (ลงทะเบียนภาค 1/64 ด้วยรหัสนักศึกษาใด ก็ต้องใช้ RUmail ของรหัสฯนั้นยืนยันตัวตน)

ข้อควรระวัง

กดส่งข้อมูลได้ไม่เกิน 17.00 น. ของวันที่ 11 ม.ค. 65

คลิปตัวอย่างขั้นตอนการยืนยันตัวตนผ่านระบบ e-service https://youtu.be/dKQyjwDlDms
วิธีการสมัครใช้งาน Rumail สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง https://youtu.be/Nfk8vP1piTc
กรณีลืมรหัสผ่าน Rumail https://beta-e-service.ru.ac.th/rumail/index.php?r=register/createSearch
วิธีการ Reset รหัสผ่าน และการเพิ่มบัญชีอีเมลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
https://youtu.be/Lf_d_T29DqU#Label
มีปัญหาในการเข้า Rumail ติดต่อแจ้งปัญหาที่เพจสถาบันคอมพิวเตอร์ https://www.facebook.com/prcomputer.ru/
Scroll to Top