การขอเงินคืน (ทุน 5A)

การขอเงินคืน (ทุน 5A)

สำหรับผู้ที่สอบได้เกรด A ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนทั้งหมดในภาค 1/64

ตามที่มหาวิทยาลัย กำหนดให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2564 โดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคปกติ และมีผลสอบอักษรระดับ A ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด มีสิทธิขอรับเงินค่าธรรมเนียม และค่าบำรุงการศึกษาคืนได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2565 นั้น

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ขอแจ้งการรับเงินคืนของนักศึกษา กรณีนักศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลเรียนดี ซึ่งนักศึกษาได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาในภาค 2 ปีการศึกษา 2564 โดยให้นักศึกษาสามารถดำเนินการขอรับเงินคืนผ่านระบบ e-service ได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษยน 2565 – 16 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาดำเนินการภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากพ้นกำหนดถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ขอรับเงินลงทะเบียนคืน

X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com