การขอเงินคืน (ทุน 5A)

การขอเงินคืน (ทุน 5A)

สำหรับผู้ที่สอบได้เกรด A ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนทั้งหมดในภาค 1/64

ตามที่มหาวิทยาลัย กำหนดให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2564 โดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคปกติ และมีผลสอบอักษรระดับ A ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด มีสิทธิขอรับเงินค่าธรรมเนียม และค่าบำรุงการศึกษาคืนได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2565 นั้น

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ขอแจ้งการรับเงินคืนของนักศึกษา กรณีนักศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลเรียนดี ซึ่งนักศึกษาได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาในภาค 2 ปีการศึกษา 2564 โดยให้นักศึกษาสามารถดำเนินการขอรับเงินคืนผ่านระบบ e-service ได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษยน 2565 – 16 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาดำเนินการภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากพ้นกำหนดถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ขอรับเงินลงทะเบียนคืน

X

sexy blue film bf

give me sex video

bozporn.xyz tweensexxx.xyz pornvixx.xyz telexporn.xyz akü yol yardım güllübağlar çekici

xnxx xvideos
xxx bf video
hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn
sextresxxx
freexvideotubes
fastmobiporn adultpornmovie
thebestpornosite

sexporntubexxx

telexxxporn
bozpornxxx

freexxxvideosporn

pornvixxx xxxsextresxxx

pornvixxx

fullteenporno

xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
telexxxporn

xxxsextresxxx

bozpornxxx

xxxvideostuber

pornvidwatch
tweensexxx
sexmagporn
fastmobilesporn

sexporntubexxx

shree devi xxx image freexxxvideosporn