ส่งใบรายงานตัว คณะบริหารธุรกิจ

ข่าวสารบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 43

เพื่อให้การเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะบริหารธุรกิจ จึงขอให้บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ส่งใบรายงานตัวมาที่สาขาวิทยบริการฯ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 หรือส่งโดยตรงไปที่ หน่วยกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.ba.ru.ac.th  เข้าถึงโดยไปที่ข่าวประกาศ

 ใบรายงานตัวบัณฑิต
 แบบตรวจสอบการแต่งกาย

Scroll to Top