ทดสอบภาษาไทย

สำหรับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา ภาค 1 ปี 2561 ที่เป็นชาวต่างชาติ
ต้องดำเนินการขอทดสอบภาษาไทย โดยดำเนินการดังนี้

  • เขียนคำร้องขอทดสอบภาษาไทย ที่ หน่วยรับสมัคร ฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา อาคาร สวป. ชั้น 3
  • ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 (เว้นวันหยุดราชการ) สวป.จะส่งรายชื่อผู้ขอการทดสอบภาษาไทยทั้งหมด ให้คณะมนุษยศาสตร์ ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 (และให้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 1 – 4 มิ.ย.2561)
  • ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม ถึง วันที่ 8 มิถุนายน 2561 (เว้นวันหยุเว้นวันหยุดราชการ) สวป.จะส่งรายชื่อผู้ขอการทดสอบภาษาไทยทั้งหมด ให้คณะมนุษยศาสตร์ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561(และให้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. – 2 ก.ค.2561)

วันเวลาเข้าทดสอบภาษาไทย

ครั้งที่ 1 เข้าทดสอบภาษาไทยในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.(และให้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 1 – 4 มิ.ย.2561)
ครั้งที่ 2 เข้าทดสอบภาษาไทยในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.(และให้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. 2 ก.ค.2561)

สถานที่สอบ
คณะมนุษยศาสตร์ ห้อง มษ. 2507
อาคาร 2 ชั้น 5 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก

★ โดยให้เตรียมถ่ายสำเนาพาสปอร์ตหน้าแรก และหน้าที่ประทับตราวีซ่าครั้งล่าสุดมาใช้เป็นหลักฐานประกอบด้วย

หมายเหตุ

★ หากไม่ดำเนินการภายในกำหนด จะไม่สามารถสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ในภาค 1 ปีการศึกษา 2561 ได้ และไม่สามารถขอใช้สิทธิสมัครเป็นนักศึกษาไปก่อนและมาขอทดสอบภาษาไทยภายหลังการสมัครไม่ได้

ติดต่อสอบถาม
หน่วยรับสมัคร ฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
อาคาร สวป. ชั้น 3
โทร. 0 2310 8615, 0 2310 8623
X
adult free xxx porn wap xxxpornmobi xxxpornoshare.online freepornowap.online xxxpornvideoxxx.online tabela transformerboard

xxxpornmobi.net

sexualpornx.com

sexmaxfree.com

freepornowap.com

xpornfly.com

bestpornduf.com

realpornhero.com

realpornfilms.com

moviespornov.com

pornaindian.com

realforsex.com

pornaph.com

pornindianx.net

xxxpornoshare.com

watchporntubex.com

pornkro.com

xporndays.com

hotwatchporn.com

fuckpornwatch.com

repornx.com

xpornrelax.com

pornags.com

fucktheporn.com

xxxsexshare.net

xxxpornvideoxxx.com