พบอาจารย์ผู้สอน POL1100

พบอาจารย์ผู้สอนฉบับนี้ ว่าด้วยวิชารัฐศาสตร์ หรือเรียกว่า “วิชาการเมือง” กับ POL 1100 พื้นฐานสำคัญของความรู้ทางการเมืองในภาพรวมและการเมืองไทย พื้นฐานสำคัญที่นักศึกษารัฐศาสตร์จำเป็นต้องรู้ ก่อนนำไปต่อยอดในอนาคต

อาจารย์ ดร.กฤติธี ศรีเกตุ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ เล่าว่าแต่เดิมประเทศไทยรับอิทธิพลการศึกษาศาสตร์แห่งรัฐมาจากยุโรปโดยเฉพาะเยอรมนีซึ่งสมัยนั้นเป็นการศึกษาเชิงสถาบัน โดยเน้นศึกษากฎหมายและโครงสร้างของสถาบันที่เป็นทางการ ต่อมาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศมหาอำนาจ มีอิทธิพลสูงสุดในการกำหนดวิธีการศึกษาการเมือง หันไปเน้นศึกษารัฐศาสตร์แนวพฤติกรรมศาสตร์ คือศึกษาพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนโดยอาศัยแนวทางการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันแนวทางพฤติกรรมศาสตร์ก็เสื่อมลง การศึกษารัฐศาสตร์ทุกวันนี้จึงมีแนวทางที่หลากหลาย

“ปัจจุบันการศึกษารัฐศาสตร์มีแนวทางหลากหลาย มีความเป็นสหวิชาโดยตัวเอง ทั้งปรัชญา จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ สังคมและมานุษยวิทยา ก็ถูกนำมาใช้ในการศึกษาทางการเมือง เนื่องจากการศึกษาเกี่ยวกับการเมืองเป็นเรื่องของคนที่มาอยู่ร่วมกัน และมีการตัดสินโดยใช้เกณฑ์ต่างๆ ร่วมกัน ซึ่งการที่จะใช้เกณฑ์มาตัดสินเรื่องสาธารณะได้ จำเป็นต้องเข้าใจภาพรวมทั้งหมดของความคิดคนก่อน นอกจากนี้ วิชาการเมืองยังเกี่ยวข้องกับ ‘อำนาจ’ เพราะการตัดสินทั้งหมดขึ้นอยู่กับว่าจะใช้อำนาจอย่างไรในการตัดสิน”

สำหรับวิชา POL 1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป เป็นวิชาพื้นฐานที่บังคับให้นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทุกคนต้องเรียน เนื้อหาค่อนข้างเยอะและครอบคลุมหลายประเด็นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ ทั้งจุดมุ่งหมายแห่งรัฐ รัฐธรรมนูญ รูปแบบการปกครอง เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษารู้จักรัฐศาสตร์ในขั้นเบื้องต้นก่อนลงลึกในวิชาอื่นๆ ของคณะรัฐศาสตร์

“หัวใจสำคัญของวิชา POL 1100 คือการปูพื้นฐานให้เห็นขอบเขตของวิชาทางการเมืองทั้งหมด และมุมมองวิวัฒนาการของแต่ละวิธีการศึกษาวิชาการเมือง ซึ่งนักรัฐศาสตร์จะเป็นผู้มองภาพกว้าง แล้วสร้างเกณฑ์ตัดสิน ส่วนการรู้เชิงลึกอาจเป็นหน้าที่ของนักปฏิบัติ เปรียบเป็นเป็ดที่ต้องบินได้ ว่ายน้ำเป็น ไม่จำเป็นต้องเก่งเป็นเลิศแต่ต้องเข้าใจภาพรวม”

อาจารย์ ดร.กฤติธี กล่าวต่อไปว่าข้อสอบวิชานี้ เป็นข้อสอบปรนัย 100 ข้อ สอนและออกข้อสอบตามตำรา หาซื้อได้ที่สำนักพิมพ์ ม.ร. ชั้น 3 โดยตำราเล่มที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน จะใช้เทอม 2/63 นี้เป็นเทอมสุดท้าย เนื่องจากคณาจารย์ในคณะได้ร่วมกันเขียนตำราเล่มใหม่ที่มีเนื้อหาเข้มข้นทันสมัย ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างกระบวนการตีพิมพ์ และน่าจะเริ่มใช้ได้ในภาค S/63 นี้

X

sexy blue film bf

give me sex video

bozporn.xyz tweensexxx.xyz pornvixx.xyz telexporn.xyz akü yol yardım güllübağlar çekici

xnxx xvideos
xxx bf video
hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn
sextresxxx
freexvideotubes
fastmobiporn adultpornmovie
thebestpornosite

sexporntubexxx

telexxxporn
bozpornxxx

freexxxvideosporn

pornvixxx xxxsextresxxx

pornvixxx

fullteenporno

xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
telexxxporn

xxxsextresxxx

bozpornxxx

xxxvideostuber

pornvidwatch
tweensexxx
sexmagporn
fastmobilesporn

sexporntubexxx

shree devi xxx image freexxxvideosporn