ยกเว้นค่าธรรมเนียม

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปริญญาตรี

kan

November 6, 2019

ขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร 2562

เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงอยู่ในปีการศึกษา 2562 เป็นผู้เกิด พ.ศ.2538 – 2542 และยังไม่เคยทำการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการไว้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหง

kan

October 11, 2019

แจ้งการชำระค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุ

ช่วงอายุของผู้ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฯ
1. อัตราเบี้ยประกันภัยต่อคนต่อปี คนละ 200 บาท สำหรับอายุ 16-60 ปี
2. อัตราเบี้ยประกันภัยต่อคนต่อปี คนละ 300 บาท สำหรับอายุ 61-70 ปี

kan

August 26, 2019

ตรวจสอบวุฒิ

นักศึกษารหัส 60 บางราย วุฒิการศึกษาไม่สมบูรณ์
ให้นำวุฒิต้นฉบับไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 15 พ.ค. 2562

kan

May 7, 2019
1 2 3 4
X