บอกเลิก บอกเพิ่มกระบวนวิชา

บอกเลิก บอกเพิ่มกระบวนวิชา ภาค 1/64 (ส่วนภูมิภาค) ผ่านทางเว็บไซต์ https://beta-e-service.ru.ac.th/

ข้อปฏิบัติดังนี้
  • ลงทะเบียนลงทะเบียน สามารถบอกเพิ่มกระบวนวิชาได้
  • ลงทะเบียนผิด หรือลงทซ้ำกับวิชาที่เทียบโอนได้ สามารถสับเปลี่ยนกระบวนวิชาได้
  • บอกเลิกกระบวนวิชาอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีวิชาอื่นมาสับเปลี่ยนด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-3108626

Scroll to Top