บอกเลิก – บอกเพิ่มกระบวนวิชา

มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษา สามารถขอแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนเรียนใน ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น โดยการสับเปลี่ยนกระบวนวิชาเพิ่มเติมซึ่งเมื่อแก้ไขแล้วหน่วยกิตรวมต้องไม่เกิน 24 หน่วยกิต ผู้ขอจบการศึกษา รวมหน่วยกิตแล้วต้องไม่เกิน 30 หน่วยกิต และนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป ซึ่งเมื่อแก้ไขแล้วหน่วยกิตรวมต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต

ขั้นตอนการดำเนินการ

  • กรอกแบบฟอร์มบอกเลิก – บอกเพิ่มกระบวนวิชา
  • ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
  • พิมพ์บาร์โค้ครหัสกระบวนวิชาที่ต้องการ จาก www.fis.ru.ac.th/misservice
  • (ซื้อไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่าย มหาวิทยาลัยรามคำแหง) ค่าธรรมเนียมในการบอกเลิก 50 บาท + ค่าหน่วยกิตและค่าจัดสอบ (ดูรายละเอียดในแบบฟอร์ม)
  • ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ ภายในวันและเวลาที่กำหนด
  • ซองเปล่าติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตัวนักศึกษาเองให้ชัดเจน สำหรับส่งใบเสร็จรับเงินให้นักศึกษา

ระยะเวลาดำเนินการ

  • กรณีลงทะเบียนที่สาขาวิทยบริการฯ ให้นักศึกษาดำเนินการภายในวันที่ 27 พ.ย. – 1 ธ.ค. 2560
  • กรณีลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต ทางไปรษณีย์ ให้นักศึกษาดำเนินการภายในวันที่ 18 – 25 ม.ค. 2561

ไฟล์แนบ: แบบฟอร์มขอสับเปลี่ยนกระบวนวิชา

ส่งเอกสารไปที่
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล
ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ อาคาร สวป. ชั้น 6
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

X

sexy blue film bf

give me sex video

bozporn.xyz tweensexxx.xyz pornvixx.xyz telexporn.xyz akü yol yardım güllübağlar çekici

xnxx xvideos
xxx bf video
hotwatchporn pornaindian watchporntubex fuckpornwatch enwatchporn
sextresxxx
freexvideotubes
fastmobiporn adultpornmovie
thebestpornosite

sexporntubexxx

telexxxporn
bozpornxxx

freexxxvideosporn

pornvixxx xxxsextresxxx

pornvixxx

fullteenporno

xxxmobilporno
freepornvideosite
pornshares
xvideos xxx videos
telexxxporn

xxxsextresxxx

bozpornxxx

xxxvideostuber

pornvidwatch
tweensexxx
sexmagporn
fastmobilesporn

sexporntubexxx

shree devi xxx image freexxxvideosporn